Kampus Nowej Ewangelizacji

Miejsce zamieszkania, wzrostu, posługi i modlitwy łączące młodych ludzi, pragnących stawać się uczniami-misjonarzami zaangażowanymi w Nową Ewangelizacje.
Kampus Nowej Ewangelizacji zrodził się jako owoc wieloletniego doświadczenia ekip ewangelizacyjnych oraz Wspólnoty św. Tymoteusza w Gubinie. Jest odpowiedzią na potrzeby, jakie ewangelizatorzy odkrywali na misyjnych szlakach.

Uczniowie-misjonarze w służbie Nowej Ewangelizacji