Młodzieżowe Centrum Formacji

Zapewnia formacje, wzrost i praktyke dla ekip ewangelizacyjnych posługujacych przez cały rok.

Celem MCF jest stworzenie przestrzeni, w której uczniowie-misjonarze poprzez formację i doświadczenie życia w braterskich relacjach przygotowują się do posługi ewangelizacyjnej. Stanowi ich bazę logistyczną, a także miejsce odpoczynku, wyciszenia i odnowy duchowej. Centrum oferuje swoim mieszkańcom – wolontariuszom formację w Szkole Nowej Ewangelizacji oraz dostęp do Biblioteki katolickiej, w której znajdują się pozycje książkowe z zakresu m.in. teologii duchowości, teologii pastoralnej, czy historii Kościoła.

To, co usłyszałeś, przekaż zasługujacym na wiare.

por 2 Tm 2, 2.

W obiekcie tym mieszczą się również biura:

  • Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji, który koordynuje prace środowisk ewangelizacyjnych w całej Polsce oraz jest organizatorem różnych inicjatyw, spośród których sztandarowymi są odbywające się co 2 lata Ogólnopolskie Kongresy Nowej Ewangelizacji. Gromadzą one od 800-1200 osób, zainteresowanych ożywieniem swoich lokalnych wspólnot.
  • Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej Przystanek Jezus organizowanej przez młodych i skierowanej do młodych. Jej celem jest towarzyszenie uczestnikom największego w Polsce festiwalu muzycznego „Przystanek Woodstock”, by poprzez dzielenie się Ewangelią i świadectwem życia prezentować im osobę Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela. Dzięki obecności Kościoła Katolickiego i młodych ewangelizatorów w tym miejscu wielu ludzi niejednokrotnie po długim czasie wraca do Boga i zaczyna nowe życie z Nim.
  • Katolickiego Stowarzyszenia w służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza, które od 1997 roku podejmuje posługę na rzecz młodych ludzi w Polsce oraz w ośrodkach polonijnych poza granicami (Francja, Niemcy, Szkocja, Ukraina, Irlandia, Kamerun, Uganda, Stany Zjednoczone). W swoim dorobku ma ponad 1000 serii rekolekcji ewangelizacyjnych przeprowadzonych w szkołach, na uniwersytetach, w seminariach duchownych, parafiach oraz rekolekcji kapłańskich, a także liczne inicjatywy o charakterze ewangelizacyjnym.