Zaangażowanie w różnorodne projekty wymaga od każdego, kto głosi Ewangelię, by w osobistej relacji z Jezusem kształtował w sobie postawę ucznia-misjonarza. Dlatego ważnym miejscem Kampusu jest pustelnia w której ewangelizatorzy po intensywnym czasie posługi będą mogli wracać do równowagi duchowej i przynosić do Jezusa osoby spotkanie w czasie misji.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi – beze Mnie nic uczynić nie możecie.