Dom Miłosierdzia dla Młodych

Pomaga w odkrywaniu swojej wartości i dojrzewaniu do pełni człowieczeństwa, by służyć innym.

Głównym celem Domu jest świadczenie psychologicznej i terapeutycznej pomocy dla wypalonych i doświadczających osobistych trudności ewangelizatorów świeckich, kapłanów, osób konsekrowanych oraz ludzi spotkanych w czasie ewangelizacji. Rezydenci Domu Miłosierdzia pod okiem wykwalifikowanej kadry specjalistów – ewangelizatorów mogą powrócić do pełni zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego, by stać się misjonarzami Jezusa Chrystusa.

Droga wzrastania w miłości.