Centrum Koordynacji projektów Nowej Ewangelizacji

Punkt strategiczny realizowanych projektów ewangelizacyjnych.
W Centrum Koordynacji znajdują się pomieszczenia administracyjne Kampusu Nowej Ewangelizacji oraz siedziba Fundacji Cogito Ergo Credo.

Aby Jezus został poznany, wybrany i pokochany.

W tym miejscu są realizowane projekty:

  • Międzynarodowa Platforma Cyfrowa dla Nowej Ewangelizacji – Nubes Dei, której zadaniem jest budowanie społeczności ewangelizatorów z całego świata, dostarczanie im nowoczesnych narzędzi multimedialnych do posługi oraz tworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń. Jest miejscem codziennej pracy programistów, grafików komputerowych, redaktorów ewangelizujących w przestrzeni internetu.
  • Centrum Ewangelizacji przez Muzykę przygotowuje osoby utalentowane muzycznie do posługi uwielbienia i ewangelizacji. Poprzez warsztaty prowadzone przez profesjonalnych muzyków chrześcijańskich tworzy zespół wspierający działalność ekip ewangelizacyjnych.
  • Wydawnictwo Przystanek Jezus, którego zadaniem jest krzewienie Nowej Ewangelizacji. Poprzez ofertę Serii Nowej Ewangelizacji chce kształtować kerygmatyczną mentalność i przyczyniać się do ożywienia zapału misyjnego w Kościele. Szczególnie ważnym krokiem w realizacji tej misji było przetłumaczenie na język polski i wydanie w 2014 roku Dokumentu z Aparecidy.