Motywacja

Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju Internetu, powstania nowej, wirtualnej kultury która przyjmuje formę nowego „kontynentu”. Jest on już nie tylko narzędziem do pracy, poszukiwania informacji, ale rzeczywistością w której żyją realni ludzie. Kontynent ten, potrzebuje głoszenia Ewangelii podobnie jak w historii odkrywane „nowe ziemie”.

Zachęceni przez Stolicę Apostolską i  głęboko przekonani o potrzebie twórczej obecności ewangelizatorów-misjonarzy, którzy korzystając z nowoczesnych narzędzi komunikacji, przyniosą Jezusa do ludzi których pochłaniającą rzeczywistością jest cyberprzestrzeń, podjęliśmy realizację projektu Międzynarodowej Platformy Cyfrowej dla Nowej Ewangelizacji Nubes Dei w porozumieniu z Konferencją Episkopatu Polski przy współpracy z Papieską Radą do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Doświadczenie nasze wynika z ponad dwudziestoletniej posługi w dziele ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę św. Tymoteusza we współpracy z innymi w ruchami eklezjalnymi. Platforma ta ma za cel przygotować najpotrzebniejsze narzędzia dla ewangelizatorów, katechetów, księży i biskupów na których spoczywa podstawowy obowiązek ewangelizacji.

Więcej:

Wyciągając wnioski z prowadzonej misji ewangelizacyjnej widzimy, że wiele cennych inicjatyw kościelnych pozostaje niezauważonych w świecie ponieważ organizatorzy działają w pojedynkę podczas gdy innym brakuje pomysłów i inspiracji do działania. Brakuje odpowiedniego przepływu informacji między ewangelizatorami oraz koordynacji działań. Informacje o różnych inicjatywach ewangelizacyjnych są rozproszone na wielu serwisach informacyjnych i giną w gąszczu informacji nie związanych bezpośrednio z ewangelizacją.

Brakuje skoordynowanego dostępu do materiałów multimedialnych gotowych do wykorzystania w katechezie i pracy duszpasterskiej, co do których można mieć pewność, że nie zawierają wypaczeń nauki Kościoła i nie promują wartości niezgodnych z etyką chrześcijańską. Zdarzają się sytuacje, że cenne materiały są usuwane przez administratorów świeckich portali i serwisów społecznościowych ze względu na nieprzychylny stosunek do Kościoła i chrześcijan.

Pilnie konieczna jest przestrzeń w której chrześcijanie zaangażowani w Nową Ewangelizację tworzyliby współpracującą ze sobą społeczność w wymiarze międzynarodowym.

Ewangelizatorzy potrzebują narzędzi, które będą służyć tworzeniu inspirujących środowisk wymiany doświadczeń w dziele Nowej Ewangelizacji.

Misja

Ewangelizatorzy potrzebują narzędzi, które będą służyć tworzeniu inspirujących środowisk wymiany doświadczeń w dziele Nowej Ewangelizacji.

Misją Międzynarodowej Platformy Cyfrowej dla Nowej Ewangelizacji Nubes Dei jest:

Inspirowanie do dzielenia się Dobrą Nowiną oraz integrowanie w tym dziele środowisk ewangelizacyjnych dla odnawiania zapału misyjnego w Kościele na całym świecie, poprzez udostępnianie nowoczesnych narzędzi ewangelizacyjnych.

Nubes Dei to projekt w służbie Nowej Ewangelizacji z wykorzystaniem cyberprzestrzeni. Poprzez tworzenie środowiska współpracujących ewangelizatorów ma na celu wypełnianie misyjnego nakazu Jezusa – „idźcie i czyńcie uczniów!”.