Projekt
wykorzystujący cyberprzestrzeń w Nowej Ewangelizacji

Środowisko
współpracujących ewangelizatorów, pragnących wypełnić misyjny nakaz Jezusa

Narzędzie
dla każdego, komu bliskie jest świadectwo i głoszenie Ewangelii

Przestrzeń
dzielenia się swoja pracą i świadectwem z innymi

W NubesDei.org znajdziesz materiały takie jak grafika, film, podkład muzyczny lub tekst piosenki, które będą pomocne do przygotowania prezentacji, konferencji, plakatu czy ulotki.

Narzędzia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były łatwe w użyciu dla wszystkich ewangelizatorów: biskupów, księży, katechetów, sióstr zakonnych i liderów wspólnot.

Jeżeli chcesz pomóc, w projekcie NubesDei.org, dołącz do grupy wsparcia.

Chce dołączyć